Godziny otwarcia

Poniedziałek-Niedziela:  12 - 21

Elistudio masaż & krioterapia estetyczna

 
ul.Bracka 18 lok 46
 

Regulamin

1. Właścicielem salonu masażu „Elistudio” jest Bogusława Jędrocha, prowadząca działalność gospodarczą
pod firmą Bogusława Jędrocha, ul. Marymoncka 143/139 NIP: 1181849690,. W/w przedsiębiorstwo będzie dalej zwane „Elistudio”
2. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usług Elistudio. Reguluje on kwestie konieczne do
zapewnienia bezpiecznego świadczenie usług i obowiązuje wszystkich Klientów, niezależnie od sposobu
zamówienia usługi.
2.1. Przystępując do korzystania z usług Elistudio, Klient jednocześnie oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem i
akceptuje jego postanowienia.

3. Klient podczas pierwszej wizyty, jest zobowiązany do udzielenie prawdziwych
informacji dotyczących stanu zdrowia i możliwych przeciwwskazań oraz do każdorazowej aktualizacji tych danych w przypadku kolejnych wizyt.
3.1 Klient jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania osoby wykonującej zabieg o ewentualnym dyskomforcie lub złym samopoczuciu
w czasie wykonywanego zabiegu.
3.2 Elistudio zastrzega sobie możliwość odstąpienia od wykonania usługi lub przerwania wykonywanego już zabiegu w przypadku nie wypełnienia, lub nieprawidłowego wypełnienia formularza Ankiety Klienta, złego samopoczucia Klienta, widocznych przeciwwskazań lub niestosownego zachowania Klienta (agresja, propozycje seksualne itp.).
4. Zabiegi wykonywane są wyłącznie w godzinach pracy salonu Elistudio. Godziny pracy dostępne są w widocznym
miejscu w salonie Elistudio oraz na stronie internetowej www.elistudio.pl. Elistudio zastrzega sobie prawo do zmiany
godzin pracy. Zmiana może oznaczać czasowe zamknięcie salonu, a także skrócenie lub wydłużenie godzin jego
funkcjonowania.
4.1. Zabiegi wykonywane są według cennika ustalonego przez Elistudio, obowiązującego w dniu wykonania usługi.
Zakupione zabiegi lub pakiety zabiegów należy wykorzystać w terminie nie przekraczającym od 20 (słownie:
dwudziestu) dni do 50 (pięćdziesięciu dni) od dnia dokonania zakupu. Szczegóły dotyczące poszczególnych pakietów i terminów ich ważności znajdują się na naszej stronie w zakładce "Cennik". Po tym terminie zakupione zabiegi lub pakiety zabiegów tracą ważność – Klient nie ma możliwości skorzystania z nich ani zwrotu pieniędzy – umowa pomiędzy Elistudio, a Klientem wygasa.
4.2  Zakupione zabiegi lub pakiety zabiegów nie podlegają zwrotowi.
4.3. Z pakietu lub usługi wykupionej w formie karty podarunkowej/vouchera może skorzystać tylko Klient,
który wykupił pakiet lub został obdarowany.
5 W trosce o wysoką jakość usług Klient jest zobowiązany do przybycia na zarezerwowany zabieg 5 minut przed umówioną godziną w celu przygotowania się do masażu. Umówiona godzina masaży jest godziną jego rozpoczęcia.
5.1 W przypadku spóźnienia się Klienta na umówiony zabieg, Elistudio zastrzega sobie prawo do skrócenia czasu świadczenia usługi o czas spóźnienia, a w przypadku spóźnienia powyżej 15 minut do anulowania rezerwacji.
5.2 Elistudio zastrzega sobie prawo do uznania usługi za zrealizowaną, gdy odwołanie zabiegu przez Klienta nastąpi w terminie krótszym niż 24 (dwadzieścia cztery) godziny przed planowanym terminem lub Klient nie zgłosi się na
planowaną wizytę, bez wcześniejszego jej odwołania. Za usługę zrealizowaną, w sytuacji wskazanej powyżej,
rozumie się zdjęcie zabiegu z pakietu, jeśli usługa wykonywana jest w serii oraz przepadek na rzecz Elistudio
5.3 Elistudio zastrzega sobie prawo do pobrania 50% kwoty usługi w przypadku gdy zostanie odwołana później niż
12 godzin przed umówioną wizytą lub w przypadku nieobecności.
6 Do obowiązków Klienta należy:
6.1. przestrzeganie Regulaminu oraz pozostałych Regulaminów dostępnych na www.elistudio.pl – jeżeli jest nimi
związany,
6.2. poszanowanie godności i uprzejmego traktowanie personelu Elistudio i innych Klientów Elistudio,
6.3. przestrzeganie zasad higieny osobistej,
6.4. przestrzeganie zasad bezpieczeństwa,
6.5. przestrzeganie zakazu palenia tytoniu, spożywania alkoholu na terenie salonu Elistudio oraz zażywania innych
substancji w wyniku których, mogłoby dojść do zagrożenia zdrowia lub życia Klienta w związku z zabiegami,
ryzyka jakichkolwiek powikłań podczas i po zabiegu,
6.6. przestrzeganie zaleceń personelu Elistudio.